Liturgický (církevní) rok začíná adventem

Liturgický (církevní) rok začíná adventem

Liturgický církevní rok je souhrn svátků a připomínek v ročních cyklech se opakujících. Určitá „nepravidelnost“ je dána pohyblivou dobou slavení velikonoc. Z ní vyplývají i některé pohyblivé svátky. Doby liturgického roku jsou v tomto pořadí: adventní, vánoční, mezidobí I., postní, velikonoční a mezidobí II. Prvním adventním dnem začíná liturgický (církevní rok). S běžně užívaným občanským kalendářem však nemá nic společného. 
Liturgický rok končí slavností Krista Krále, která se koná poslední neděli před začátkem adventu.

Průběh liturgického roku:

Doba adventní - Liturgický rok tedy začíná 1. nedělí adventní, která připadá na přelom listopadu a prosince. Doba adventní trvá čtyři neděle před slavností Narozeni Páně. Liturgicky používanou barvou je fialová. Výjimku tvoří třetí neděle zvaná Gaudete, podle vstupní antifony: „Radujte se stále v Pánu, opakuji : Radujte se! Pán je blízko!“ V ten den je možné použití barvy růžové. Fialová barva vyjadřuje kajícnost a mimo doby adventní přísluší i Postní době, mše sv. za zemřelé a smírným obřadům. 

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice