Svaté nebe - Křest Páně, legenda a konec vánoc

Svaté nebe - Křest Páně, legenda a konec vánoc

Váže se k datu: 06. ledna

První neděli po slavnosti Zjevení páně neboli Tří králů (6.1.) se připomíná křest Ježíše Krista v řece Jordán prorokem Janem Křtitelem. Tímto svátkem končí doba vánoční a začíná liturgické meziobdobí. Svátek je především připomínkou Kristova veřejného zjevení světu…

Podle tradice došlo k této události v místě, kde židé přešli Jordán po dlouhém putování z egyptského otroctví. Tato část řeky se nachází poblíž Jericha a v blízkosti kláštera s kostelem z r. 1842, které jsou ve správě pravoslavných Řeků. Původní stavba k události Ježíšova křtu se zde objevila asi r. 454, ale po 160 letech ji Peršané zničili. V současnosti je tento křest připomínán v Jardenitu, kde některé křesťanské církve stále křest udělují. 

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání