Svaté nebe – Matka boží, Panna Maria a obřezání Páně

Svaté nebe – Matka boží, Panna Maria a obřezání Páně

Váže se k datu: 01. ledna


Dnes, na Nový rok, je osmý den od slavnosti Narození Páně - Ježíše

V osmý den se vykonávala obřízka a byl obřezán i Ježíš. On i Panna Maria, ač oba bez poskvrny, brali na sebe od začátku pozemského života plnou sounáležitost s námi hříšníky. Oktáv Narození Páně označuje 8 dní, počínající Slavností Narození Páně, kdy se oslavuje Kristovo narození. 

Během křesťanské éry prodělal tento den několik důležitých změn. Křesťané v prvních staletích byli konfrontováni s pohanskými zvyklostmi nového roku. 1. leden byl v pohanském Římě dnem nevázané zábavy a výstředností k poctě dvoutvářného boha Jána. Římská církev odpověděla kajícími bohoslužbami a postem.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání