Mečislava

Mečislava

Váže se k datu: 01. ledna

Ať žije Mečislava!

Ženské jméno slovanského původu, které vychází z mužské varianty Mečislav. Vykládat jej lze různě. V ČR se často vykládá jako „slavný mečem“, nicméně lze je vykládat i jako „slavný vrhem“, neboť minimálně ve světě mnohem rozšířenější polská varianta Mieczysław se vyvinula ze slova mieci "metat, vrhat". 

Domácí podoby: Mečka, Mečinka, Sláva, Slávka

U nás jméno nosí cca 6 žen.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání