Proč začíná advent v sobotní podvečer a co jsou vigilie a nešpory

Proč začíná advent v sobotní podvečer a co jsou vigilie a nešpory

Advent začíná již v sobotní podvečer před první adventní nedělí, je to podle židovského vnímání času a slavení svátků předchozího večera, protože ti za počátek nového dne považovali již předchozí soumrak. Nakonec již ve vyprávění o stvoření se v Bibli píše: "Byl večer a bylo jitro, den první... Byl večer a bylo jitro den druhý. . ."
Celé adventní období pak trvá až do západu slunce na štědrý den a doba vánoční trvá od I. nešpor Narození Páně do neděle po Zjevení Páně, tj. po 6. lednu.

Co jsou nešpory?

Večerní chvály neboli nešpory jsou (spolu s ranními chválami) podle úctyhodné tradice celé církve stěžejní body liturgie hodin. Tato modlitba slouží k tomu, abychom poděkovali za skončený den a požádali za odpuštění hříchů, abychom si připomněli naše vykoupení a svou naději obrátili k našemu Pánu, světlu, které nezapadá. Proto také tato modlitba (mimo Řím) začínala poděkováním zapálením lampy či svíce a poděkováním za světlo. Ve starověku se k večerní modlitbě v kostele scházeli lidé běžně, a také dnes církev vybízí, aby se nešpory slavily pokud možno společně - kněží žijící společně, kněží ve farnostech spolu s věřícími, rodiny, společenství. 

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 19. července 2024
v tento den má svátek

Čeněk Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Čeňka