Pranostiky na den 3. 12.

Pranostiky na den 3. 12.

Váže se k datu: 03. prosince
 • 3. prosinec v pražském Klementinu: minimum – 14,4 °C (r. 1855), denní průměr 2,4 °C (od r. 1961), maximum 14,3 (r. 1779).
 • Lidová rčení: Je posraný od much – Je pihovatý. Mít v hlavě mouchy – míti mrzuté, bláznivé myšlenky. I mouchy se děsil – býti velmi bláznivý.
 • Dnes má svátek Svatoslav, první část jména je praslovanské "svet" s původním významem silný, dnes svatý; druhá část "slav" slavný, význam je tedy silou slavný.
 • Dnes se připomíná sv. František Xaverský, patron Indie, námořníků, cestovního ruchu.
  Pocházel ze španělské Navarry. Mládí prožil v období politických bojů o nezávislost, za kterých padl i rodný hrad. Při studiích v Paříži se seznámil s Petrem Faberem a s Ignácem z Loyoly, kteří se v r. 1534 při zakládání řádu jezuitů stali i jeho spolubratry. Od r. 1537 byl knězem a od r. 1541 horlivě a úspěšně hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu, na Molukách a v Japonsku.

  Někdy je považován za jednoho z nejvýznamnějších katolických misionářů všech dob. Byl také zakladatelem jezuitských zámořských misií a prvním misionářem z řad jezuitů. Jsou mu zasvěceny stovky kostelů, zpravidla se jedná o kostely založené jezuitským řádem. Zemřel v roce 1552, ve 46 letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu.


  zdroj: archiv Antonín ViK a www.catholica.cz
  vyobrazení: koláž Antonín ViK

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 19. července 2024
v tento den má svátek

Čeněk Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Čeňka