Javier

Javier

Váže se k datu: 03. prosince

Ať žije Javier!

Jde o variantu jména Xaver, původ baskický. Vykládá se jako „nový dům“, dříve se vykládalo z arabštiny jako „zářící, skvoucí“. Latinskou variantou jména je Xaverius. Většinou se vztahuje k jezuitskému misionáři svatému Františku Xaverskému.

Domácí podoby: Javerek, Javi, Javek, Javoušek

U nás jméno užívá cca 20 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice