Svatoslav

Svatoslav

Váže se k datu: 03. prosince

Ať žije Svatoslav!

Variantou je jméno Světoslav. Slovanské mužské křestní jméno. Vzniklo spojením slov svet (velký či silný) a slav (slavný). Jeho původní význam zní "slavný svojí silou", "silný nebo velký", později se začalo toto jméno vykládat jako "svatý".

Domácí podoby: Sváťa, Svaťka, Svatěk, Sláva

V současnosti žije v ČR rovných 700 uživatelů tohoto jména. 

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice