Pranostiky na den 1. 1.

Pranostiky na den 1. 1.

Váže se k datu: 01. ledna
 • 1. leden v pražském Klementinu: minimum – 21,4 °C (r. 1784), denní průměr 0,8 °C (od r. 1961), maximum 15,8 °C (r. 2023) 
 • Lidová rčení: Slyšet všechny andělíčky zpívat - měl velikou bolest. Už slyší andělíčky zpívat - už brzy umře.
 • Pranostiky: Novoroční zima navazuje ve dnech na přelomu starého a nového roku na vánoční oblevu. Nejznámějšími pranostikami, které se týkají tohoto období, jsou: „O vánocích hej, po vánocích ouvej. O Silvestru papeži, snížek si již poleží." 1. leden je oslavou nového roku, nebylo tomu tak vždy, ještě na počátku 16. století začínal v Čechách rok 25. prosince. Změna přišla až s gregoriánským kalendářem v roce 1582, kdy byl ustanoven nový rok na 1. leden.
 • Leden, pojmenování: Římané nazvali první měsíc podle boha počátku dne a všeho vědění Januse, januarius. Janus měl dvě tváře, jedna hleděla dopředu, druhá dozadu, aby viděl do minulosti i budoucnosti. My jsme si první měsíc v roce pojmenovali po svém a dali mu krásné a poetické jméno – leden. Jeho označení vychází z přesvědčení, že celou přírodu poutá, resp. by měl poutat – led. 
 • Událost: r. 1784 – Začaly se vést meteorologické záznamy v Klementinu. Vznikla tak nejdelší souvislá řada meteorologických údajů na světě.
 • Narození: r. 1888 – Eduard Bass, spisovatel a novinář († 2. října 1946)
 • Dnes má svátek Mečislav. Jméno je slovanského původu a vykládá se jako „slavný mečem“.
 • Dnes se připomíná sv. Odilo. Patron chudých, vzýván proti žloutence i jako pomocník duším v očistci. Pocházel z velké šlechtické rodiny, z francouzského regionu Auvergne. Roku 991 vstoupil do kláštera v Cluny. Žil velmi přísným a asketickým životem. Neváhal dát i poslední peníze kláštera, aby pomohl bídným a chudým, hlavně během hladu, který se šířil roku 1006. Během jeho působení jako opata stále více a více klášterů se připojovalo na ducha mnišského života, který vládl v klášteře v Cluny.  Spolu s opatem Richardem ze Saint-Vanne se zasadil, aby se ve Francii přijalo „Boží příměří“ a pravidlo, podle kterého se kostel považoval za místo útočiště pro člověka. Z teologie se zvláště věnoval tajemství Vtělení a Panně Marii. Zavedl každoroční vzpomínku na všechny zesnulé věřící. Zemřel v roce 1049, ve věku 88 let. Jeho biografie byla napsána jeho učněm Petrem Damiánem.

  Vysvětlení pranostik: 

  Tyto pranostiky ve většině případů předpovídají, jaké bude počasí v průběhu roku. Jedna pranostika říká, že během roku bude podobné počasí jako na Nový rok (pokud bude na 1. ledna teplo, bude teplý celý rok, pokud bude deštivo, bude během roku hodně pršet). Jiná pranostika odkazuje k tomu samému. Pokud bude na Nový rok pěkné počasí, bude v průběhu roku tak hezky, že bude velká úroda. Další pranostika zas odkazuje k tomu, že pokud bude na začátku nového roku pršet, na Velikonoce bude naopak sněžit. Další pranostiky se zabývají tím, na který den Nový rok připadá, podle toho je třeba očekávat různý průběh roku. Jiné pranostiky slouží jako doporučení, co se na Nový rok nemá dělat (například nejíst nic z ptactva, nic nepůjčovat a chovat se dobře).

  Všechny pranostiky:

 • Jak na Nový rok, tak po celý rok.
 • Jakým, kdo je na Nový rok, takový bude po celý rok.
 • Je-li dopoledne na Nový rok pěkně, bude příznivé počasí o žních v kraji, je-li pěkně odpoledne, bude o žni pěkně na horách.
 • Je-li na Nový rok hezky, budou pěkné žně.
 • Jestli na Nový rok třeba jen tolik slunka zasvítí, co by vozka bičem mrsknul, bude srpen jasný.
 • Jsou-li červánky v novoroční den, přinesou jistě samou slotu jen.
 • Na Nový rok déšť - o Velikonocích sníh.
 • Na Nový rok, do zimy skok.
 • Na Nový rok nebe rudé - nepohoda, svízel velká bude.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
 • Na Nový rok o slepičí krok, na Tři krále o krok dále, na Hromnice o hodinu více.
 • Na Nový rok se nemá jíst nic od ptáka, aby z domu štěstí neodletělo.
 • Na Nový rok se nemá nic půjčovat, ani ze stavení vynášet, protože by to při hospodaření v příštím roce scházelo.
 • Na Nový rok zrána jasné lesky, prorokují v létě časté blesky.
 • Novoroční noc jasná a klidná, bude povětrnost pro úrodu vlídná.
 • Novoroční noc světlá a tichá bez deště a větru znamená dobrý rok.
 • Novoroční vítr od východu pro dobytek mor, vítr od západu králům smrt, od poledne mor lidem, od půlnoci neúrodu přinášel.
 • Nový rok tmavý – Velká noc bílá.
 • Připadne-li na čtvrtek, předpovídá se mírná zima, větrné jaro, parné léto, krásný podzim, mnoho ovoce a hojnost obilí.
 • Připadne-li na neděli, lze očekávat mírnou zimu, úrodné jaro a větrné léto.
 • Připadne-li na pátek, nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti, a dokonce i hrozí válka.
 • Připadne-li na sobotu, bývá málo obilí, málo větrů, mnoho ovoce, ale také mnoho zimnic.
 • Připadne-li na středu, lze očekávat příznivý rok, mnoho vína, ale žádný med.
 • Připadne-li na úterý, bude zima ještě krutější, ale zato úrodný rok.
 • Svítí-li na Nový rok, co by forman pár koní okšíroval a zapřáhl, bude sedlák pohodlně klidit.  zdroj: archiv Antonín ViK a www.catholica.cz,
  vyobrazení: koláž Antonín ViK, pravopiscesky.cz

 

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání