Pranostiky na den 4. 1.

Pranostiky na den 4. 1.

Váže se k datu: 04. ledna
 • 4. leden v pražském Klementinu: minimum – 22,6 °C (r. 1795), denní průměr 0,0 °C (od r. 1961), maximum 12,9 °C (r. 1925)
 • Lidová rčení: Být hozený šejdrem automobilem - býti potrhlý, hloupý, blbý.
 • Pranostiky: Celá řada pranostik konstatuje, že mírný leden s deštěm je předzvěstí budoucí neúrody.
 • Dnes má svátek Diana. Základem jména je latinské divus "božský", z něho vzniklo mužské jméno Divius a ženské Diviana - Diana. Původně byla Diana panenská bohyně měsíce, světla a přírody, později byla ztotožněna s řeckou Artemidou a převzala od ní další funkci bohyně lesa a lovu.
 • Dnes se připomíná sv. sv. Alžběta Anna Bayley Setonová, patronka USA. Je to první světice ze Spojených států. Pocházela z New Yorku. Stala se zakladatelkou kongregace milosrdných sester ve Spojených státech. Původně byla členkou episkopální církve. Vdala se v 19 letech, měla pět dětí a brzy ovdověla. Ve svých 31 letech konvertovala ke katolické církvi. Za své obrácení vděčila Nejsv. Svátosti. V New Yorku získala místo učitelky, ale protože byla katoličkou musela brzy toto povolání opustit. Díky pobídnutí otce Williamema Dabourga založila farní školu v Baltimore. Tam soustředila kolem sebe skupinu mladých obětavých učitelek, se kterými dala vznik kongregaci. Pro svou společnost "Sisters of Charity" si zvolila za vzor řeholi Vincence z Pauly a téměř deset let ji vedla jako představená. Zemřela ve 46 letech v r. 1821

  Vysvětlení pranostik:

  Dvě lednové pranostiky říkají, že se bude den prodlužovat, ale ne o mnoho. Třetí pranostika říká, že pokud bude v tento den mlha, bude léto vlhké a na podzim bude mnoho nemocných.

  Všechny pranostiky:

 • Den svatého Tita dne mnoho nepřidá.
 • Je-li na ochtáb Mláďátek mlha, bude vlhké léto a na podzim mnoho nemocí.
 • Svatá Ida, ta dne přidá.

  ochtáb, vysvětlení: V katolické církvi znači oktáv nebo ochtáb osmidenní slavení některých význačných svátků, jako zemských patronův a jiných, zvláště pak osmý den po svátku tom. Oktáv jest původu židovského a užíváno ho původně jen při svátcích velkonočních, svatodušních a vánočních, později i při svátcích jiných.


  zdroj: archiv Antonín ViK a catholica.cz, vyobrazení: koláž Antonín ViK, pravopiscesky.cz

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 24. března 2023
v tento den má svátek

Gabriel Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Zbyslav