Pranostiky na den 3. 1.

Pranostiky na den 3. 1.

Váže se k datu: 03. ledna
 • 3. leden v pražském Klementinu: minimum – 21,9 °C (r. 1888), denní průměr 1 °C (od r. 1961), maximum 12,8 °C (r. 1988)
 • Lidová rčení: Zmizet po anglicku - nenápadně odejít. Vědět angrešt - nevědět nic.

 • Pranostiky: V měsíci lednu, kdy se slunce rodí a přibývá světlého dne nabývá zima vrcholného bodu. Staří hospodáři připojovali vrchol zimy velmi vhodně ke dni svátku "Jména Ježíš“ (3.1.) - Jména Ježíš – ke kamnům nejblíž - jména Ježíš – ke kamnům běžíš.
  Několik "zvířecích" pranostik: Ptali se vlka, kdy je největší mráz, a on řekl: když se slunce rodí - Lepší vlka pod oknem vidět než v lednu pluh na poli - Létají-li v lednu mouchy, bude rok na ourodu skoupý.

 • Narození: r. 1873 – Richard Lauda, jihočeský malíř († 24. července 1929), mnoho jeho ilustrací najdete na našem webu.
 • Dnes má svátek Radmila. První část jména rad je od slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozeno od "milý", význam jména je "starostlivá a milá".
 • Dnes se připomíná sv. Jenovéfa Pařížská. Patronka města Paříž.
  Svatá Jenovéfa se narodila roku 421 v Nanterre u Paříže. Její rodiče měli ještě římská jména: Severus a Gerontia; Jenovéfa je již jméno franské. V patnácti letech složila před pařížským biskupem slib panenské čistoty. Když jí zemřeli rodiče, přestěhovala se natrvalo do Paříže. Žila velmi skromně; až do svého stáří jedla například jen ječný chléb a med. Legenda o ní říká, že když roku 451 hunský král Attila ohrožoval Paříž, svolala prý Jenovéfa pařížské ženy a vyzvala je k modlitbám a k postu. Měla vidění, že jedině tak město bude zachráněno. Attila se skutečně Paříži vyhnul a její obyvatelé tak Jenovéfu začali uctívat jako světici.

  Další legenda popisuje, že při obléhání města franským králem Childerichem nastal hladomor. Jenovéfa se vydala na člunu po Seině a všude prosila venkovský lid o pomoc. Vrátila se s jedenácti loděmi naplněnými obilím. Na předměstí Paříže dala postavit ke cti sv. Diviše kapli, okolo které během let vznikl slavný klášter Saint-Denis. Zbožný lid jí prokazoval až do pokročilého stáří mimořádnou úctu. Zemřela v r. 502 nebo 512.

  Vysvětlení počasí:

  Tyto pranostiky říkají, že pokud po tomto dni bude krásné počasí, bouřky začnou v tomto roce brzy.  zdroj: archiv Antonín ViK a www.catholica.cz,
  vyobrazení: koláž Antonín ViK, ceskypravopis.cz

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 19. července 2024
v tento den má svátek

Čeněk Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Čeňka