Radomil

Radomil

Váže se k datu: 03. ledna

Ať žije Radomil!

Variantou je jméno Radmil. První část jména Rad je od praslovanského slovesa raděti "starat se", druhá část mil je odvozeno od "milý", Význam jména je tedy "starostlivý a milý", případně "rozradostňující a milý". Považujeme za obdobu jména Radomír.

Domácí podoby: Ráďa, Radoušek, Radan, Míla, Milek

U nás jméno užívá cca 1 300 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání