První adventní neděle, železná

První adventní neděle, železná

Váže se k datu: 27. listopadu

Skončily polní práce, země odpočívá. Nastal čas dlouhých večerů, období klidu, rozjímání a zklidnění. Přesto lidé nezaháleli, místy se ještě dodělávaly zmeškané polní práce, kácel se les, dělaly se otýpky z lesního chábí a roští na topení. Loupala se kukuřice a mlátilo se ve stodolách obilí. Ženy se za svitu loučí a svíček věnovaly šití, pletení a večer se chodilo na přástku konopí a na dračku peří. Muži opravovali nářadí, štípali šindele, pletli košíky, pokuřovali. Přichází, ale i dojemné svátky blaha, pokoje, radosti. Svátky, které jsou opředené kouzlem zkazek, obyčejů, písní, koled a pověr. Veselý adventní čas právě začíná.

Na adventním věnci zapalujeme první fialovou svíčku, tzv. svíci proroků. Tato svíčka je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice