Jarní pražské lidové slavnosti a další poutě, posvícení, trhy

Jarní pražské lidové slavnosti a další poutě, posvícení, trhy

Ve staré Praze se během roku konalo několik lidových slavností, které mají dlouhou historii a často byly navštěvovány poutníky z venkova.

- 24. února - Matějská pouť - Odedávna otevírala pražskou pouťovou sezónu. Koná se v tento den nebo v neděli následující po svátku sv. Matěje. Pouť je spjatá se skutečným putováním farníků v den svátku patrona k uctění jediného kostela sv. Matěje v metropoli, a to již od roku 1595. Kostel stojí na návrší v dnešní čtvrti Dejvice, na návsi někdejší obce Stará Šárka. Od roku 1963 se Matějská pouť koná v areálu Výstaviště v Holešovicích.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice