Zábavy řezníků o masopustu, vyhazování pádlem a trhání hlavy huse

Zábavy řezníků o masopustu, vyhazování pádlem a trhání hlavy huse

Řeznické cechy mívaly o masopustu zvláštní zábavu s kravskou koží, upravenou v tzv. „pádlo“. Chodili s napjatou koží a vyhazovali na ní do výše svého druha, obyčejně mladšího za všeobecné veselosti a zábavy diváků. „Vzíti někoho na pádlo“ znamenalo zmítati někým skutkem i slovem, žertovali s někým, tropiti s ním „špadrnáčky“.

Na Slovensku, na konec masopustu pořádali řezničtí tovaryši slavnost, při níž buď pěšky nebo koňmo se snažili utrhnout hlavu živé huse, přivázané za nohy na provaze napjatém mezi dvěma stromy. Husa byla omotána motouzem a bylo tedy dosti nesnadno utrhnouti jí hlavu.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 19. července 2024
v tento den má svátek

Čeněk Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Čeňka