Dost práce již - Pojď, synu můj, tvůj statek jest . . .

Dost práce již - Pojď, synu můj, tvůj statek jest . . .

Váže se k datu: 19. října

Půda rodná jest dědictvím otců, kteří ji s nesmírnou láskou obdělávali, a tak plynul rok za rokem, až se nachýlil čas tak, že bylo třeba předat hospodářství do rukou mladšího. U nás bývalo zvykem, že hospodář odcházející na výměnek čeká až do výmlatu a pak odevzdá hospodářství synovi.
Tento přechod krásně vystihuje Sládkova báseň:

Dost práce již . . .

Dost práce již, já chci mít klid
a složit svoje břímě,
zem sklizena, chci připravit
se jako ona k zimě.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice