První postní neděle - Černá, (Invocabit), lidové zvyky a tradice

První postní neděle - Černá, (Invocabit), lidové zvyky a tradice

První postní neděle (Invocabit) - Černá, Pytlová, Liščí, Pučálka nebo Pučální

První postní neděle po Popeleční středě nese podle křeťanské liturgie název Invocabit – Vyslyším ho, což jsou vstupní slova mešní antifony pro tento den. Každá postní neděle měla u našich předků své zvláštní jméno a lidová tradice dala první postní neděli mnoho dalších jmen, odvozených od zvyků, které se k ní váží. Můžeme ji tedy nazývat jako neděle: Černá, Pytlová, Liščí, Pučálka nebo Pučální.

Přívlastek černý, je odvozen od zvyku žen odkládat v tento den barevný oděv a nahrazovat ho černým nebo modrým, či nošením černých šátků na znamení smutku a kajícnosti vzhledem k nastávajícímu postu. Doklad o nošení postního černého roucha zanechala i Božena Němcová ve své Babičce: "Pochoval se masopust a s ním konec učiněn radovánkám. Babička zpívala u kolovrátku postní písně, když děti k ní přisedly, povídala jim o životě Pána Krista a první neděli postní oblékala smutkový oblek." Místy oblékali postní roucho režné, pytlové, nazvali ji proto pytlovou.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice