Pole, báseň

Pole, báseň

Váže se k datu: 17. července

Pole

Již klasy žloutnou všude, dozrávají
s tajemnou hudbou po bludišti pěšin,
to předtuchou je žní v tom našem kraji,
kdy slétají se ptáci do ořešin,
žhnou kameny a jsou tak mělké vody,
že písek na dně vidíš s lasturami,
vzduch rozžhavený je, a jako body
vsi vidíš v obzoru, hřbet vrchů známý . . ,
A pole jsou jak zlaté, plné stoly .. .
Kdo pracoval, teď vezme v svátém klidu.
Neb za daň krve, pot a za mozoly
Bůh zaslíbil tu zemi svému lidu.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice