Vojtěch

Vojtěch

Váže se k datu: 23. dubna

Ať žije Vojtěch!

Mužské křestní jméno slovanského původu, které vykládáme jako "útěcha, posila vojska". Zajímavostí jména je, že byla nepravdivě považováno za obdobu jména Adalbert, jelikož historický biskup Adalbert dal při biřmování českému knížeti Vojtěchovi své jméno. 

Domácí podoby: Vojta, Vojtík, Vojtíšek, Vojtys 

U nás jméno užívá cca 50 000 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice