Gerhard

Gerhard

Váže se k datu: 23. dubna

Ať žije Gerhard!

Variantou je jméno Gerard. Mužské křestní jméno germánského původu, které vzniklo spojením dvou germánských slov ger "kopí" a wald "pravidlo" a vykládáme ho jako "tvrdý, silný kopiník". Normani toto jméno přinesli do Británie. Ačkoli během středověku toto jméno v Anglii vymizelo, v Irsku zůstalo velmi běžným jménem.

Domácí podoby: Gera, Gery, Gerek

U nás je užívá cca 700 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice