Vilma

Vilma

Váže se k datu: 07. ledna

Ať žije Vilma!

Variantami jsou jména Viléma a Vilemína. Ženské jméno starogermánského původu. Podobně jako jeho mužský protějšek Vilém vzniklo z německého Willahelm, které se skládá ze slov willo, čili "vůle", a helm - "přilba". Můžeme vyložit přibližně jako "lemicí (ochranou) je má vůle (přání)".

Domácí podoby: Viluše, Viluška, Vilka, Vilémka, Vilmička aj.

U nás jméno užívá cca 1 700 žen.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice