Vilemína

Vilemína

Váže se k datu: 07. ledna

Ať žije Vilemína a Vilemina!

Variantami jsou jména Viléma a Vilma. Ženské jméno starogermánského původu. Jméno vzniklo z německého Willahelm, které se skládá ze slov willo, čili "vůle", a helm - "přilba". Můžeme vyložit přibližně jako "lemicí (ochranou) je má vůle (přání)". Jeho delší varianta je Vilhelmína.

Domácí podoby: Viluše, Viluška, Vilka, Vilémka, Vilmička aj.

U nás jméno užívá cca 500 žen. 

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice