Svaté nebe – sv. Blažej a legenda o rybí kosti v krku

Svaté nebe – sv. Blažej a legenda o rybí kosti v krku

Váže se k datu: 03. února

Patří mezi nejznámější světce, i když historicky zaručených informací je poskrovnu. Jisté je, že byl biskupem v dnešním Turecku a v době uskutečňování příkazů císaře Licinia byl krutě umučen, zemřel roku 320. Ostatní životopisné informace se opírají o vyprávění z legend. Staré životopisy uvádí, že před povýšením na biskupa v Sebastě se Blažej zabýval lékařským studiem a vzorně vykonával lékařskou praxi a léčil nejen lidi, ale i zvířata. V době Liciniova pronásledování se uchýlil do horské jeskyně, aby potají pokračoval ve své činnosti.

Dle legendy zachránil chudé vdově selátko, ohrožované vlkem. Za to prý vdova Blažejovi později nosila do vězení svíce. Ve své skrýši byl objeven lovci, kteří ho přivedli do městského vězení. V žaláři se věnoval modlitbám a mnohým poskytl duchovní povzbuzení. Dle poněkud odlišných legend buď v žaláři nebo až cestou na popraviště pomohl promodralému chlapci, který se dusil zapíchnutou rybí kostí v krku. Světec na něj vložil ruce, pomodlil se a dítě se hned probralo a uzdravilo se. Proto se v den svatého Blažeje uděluje požehnání dvěma zkříženými svícemi slovy:

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání