Sv. Kateřinou začínal předadventní čas, lidové pověry, kterým věřily naše prababičky

Sv. Kateřinou začínal předadventní čas, lidové pověry, kterým věřily naše prababičky

Váže se k datu: 25. listopadu

Svatá Kateřina byla v minulosti velmi uctívaná. Na oslavu svátku svaté Kateřiny si u nás potrpěl Karel IV., který Kateřině nechal na Karlštejně postavit kapli. Svatou Kateřinou oficiálně začíná předadventní čas a bylo to rovněž časté datum svateb. V tento den lidé započínali velký předvánoční úklid a to proto, aby do první adventní neděle bylo vše čisté a uklizené. Pekly se perníčky.
Protože svatá Kateřina měla být umučena mučícím kolem, nesmělo se po celý den pracovat s ničím, co mělo kolo. Zakázaná tak byla práce nejen s trakařem, vozem a povozem, ale i s kolovratem. Povolena dokonce nebyla ani práce ve mlýně. Po svaté Kateřině pak začalo období tzv. přástek, kdy lidé na kolovratech začali zpracovávat len.

Na sv. Kateřinu také končila pastva, na dvorech se začínalo se stříháním ovcí. Pro děvečky a čeledíny byl svátek svaté Kateřiny dnem, kdy dostávali mzdu a mohli měnit dvůr (službu), pokud nebyli vyplaceni již o svatém Martinu.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice