Stavění májů, lidové zvyky a tradice

Stavění májů, lidové zvyky a tradice

Váže se k datu: 01. května

Obřadní vztyčování vysokého stromu, nejčastěji smrku uprostřed obce bylo zvykem již ve středověku a zřejmě souvisí s pohanským uctíváním stromů. Strom byl všeobecně přijímaný jako symbol života, růstu a plodnosti a postavený pro „blaho obce“ měl ochránit lidské společenství před zlými silami a přivolat vláhu.

Stavění máje se udrželo na mnoha místech v různých podobách dodnes. V Čechách a na většině Moravy se staví o filipojakubské noci, ale místy se na Moravě staví až o Svatodušních svátcích nebo o hodech. Starší tradice popisuje, že se májky dříve stavěly ve velké míře po celé vesnici. Vedle velkého máje uprostřed vsi to byla řada májek menších, které mládenci stavěli svým vyvoleným dívkám v noci před okno jejich domu, někdy i na střechu. Máje se zasazovaly i ke křížům, kapličkám a sochám světců k májovým pobožnostem.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Čtvrtek 13. června 2024
v tento den má svátek

Antonín Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Genadij Antal