Olivie

Olivie

Váže se k datu: 02. října

Ať žije Olivie!

Variantou je jméno Oliva. Křestní jméno nejasného původu i významu, patrně ženská varianta jména Oliver. Jméno vychází buď z latinského slova oliva (z nějž pochází i název pro olej) a význam jména je tedy "pěstitelka oliv", případně přeneseně "mirumilovná" (viz olivová ratolest jako symbol míru), anebo je původ v německém Alberich, které vzniklo ze skandinávského Alvar, a znamená "pozůstatek předků", případně také "vojsko duchů (elfů)" či "vládce s pomocí duchů (elfů)".

Domácí podoby: Ola, Olivka, Livie, Olivuška

U nás jméno užívá cca 250 žen.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 19. července 2024
v tento den má svátek

Čeněk Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Čeňka