Oliver

Oliver

Váže se k datu: 02. října

Ať žije Oliver!

Mužské křestní jméno nejasného původu i významu, patrně vychází z latinského slova oliva, čili "olivovník". Vykládáme jako "pěstitel oliv" a protože je olivová snítka symbol plodnosti i míru a její plody jedli kdysi bohové, můžeme přidat ještě přenesený význam "plodný, mírumilovný" či "božský". Dále se mohlo vyvinout (podobně jako Olaf) z islandského olfeir - "pozůstatek rodu/předků",  anebo německého alvar s významem "vládce elfů".

Domácí podoby: Ol, Ola, Olin, Olík, Oloušek, Oliverek

U nás jméno užívá cca 3 000 mužů. 

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice