Hromnice, hromničky - posvěcené svíčky, zvyky a tradice

Hromnice, hromničky - posvěcené svíčky, zvyky a tradice

Váže se k datu: 02. února

Plamen svíčky nás provází skoro každý svátek a obřad, ale jeden svátek je se svíčkami spojen víc než ostatní, dal jim dokonce název, Hromničky. Na Hromnice se tradičně sklízel betlém a někde také vánoční stromek. V lidovém křesťanství se Hromnice (2.2.) staly důležitou oslavou přicházejícího jara, podobně jako keltský předkřesťanský svátek Imbolc, který byl zasazen přesně do poloviny období mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností. Svátek byl také spojen s ochranou před ohněm, bouří, hromem a bleskem, jak napovídá jeho název. Nejznámějším příkladem této víry je svěcení svící, takzvaných hromniček, prováděné v tento den, které se pak během bouře dávaly do oken a měly tak ochránit domácnost.

Před mší svatou se konal průvod kolem kostela s rozžatými svícemi, které pak kněz oděn do fialového pluviálu při mši svaté posvětil zkrápěním svěcenou vodou a podkuřováním kadidlem. Tyto svíce, zvané „hromničky“, byly pak pečlivě v domácnostech uschovány, zpravidla za obrazy svatých a byla jim přisuzována ochranná i léčivá moc. Stonal-li někdo, byly rozžehovány k modlitbám za jeho uzdravení, právě tak jako při bouřích. Kdy při znění modliteb měly ochránit stavení před „Božím poslem“, jak se říkalo zhoubným bleskům.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 24. března 2023
v tento den má svátek

Gabriel Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Zbyslav