Edvard

Edvard

Váže se k datu: 18. března

Ať žije Edvard a Edward!

Varinatou je jméno Eduard. Mužské křestní jméno anglosaského původu. Významově vychází ze jména Éadweart, které je složeno ze slov ead, čili "štěstí" nebo "bohatství", a weart, tedy "strážce". Vykládáme jako "strážce štěstí" nebo "strážce majetku" či "mocný ochránce". Jméno Edda znamená "prababička" ve staroseverském jazyku.

Domácí podoby: Eda, Edy, Edoušek, Edík

U nás jméno Edvard užívá cca 500 mužů a jméno Edward užívá cca 7 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 24. března 2023
v tento den má svátek

Gabriel Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Zbyslav