Eduard

Eduard

Váže se k datu: 18. března

Ať žije Eduard!

Varinatou jsou jména Edvard a Edward. Mužské křestní jméno anglosaského původu. Významově vychází ze jména Éadweart, které je složeno ze slov ead, čili "štěstí" nebo "bohatství", a weart, tedy "strážce". Vykládáme jako "strážce štěstí" nebo "strážce majetku" či "mocný ochránce". Jméno Edda znamená "prababička" ve staroseverském jazyku.

Domácí podoby: Eda, Edy, Edoušek, Edík

U nás jméno užívá cca 8 700 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání