Daniel

Daniel

Váže se k datu: 17. prosince

Ať žije Daniel!

Biblické, mužské křestní jméno hebrejského původu. Stejně jako jeho ženská verze vychází ze jména Dáníél, kdy dán znamená "soudce" a él "Bůh". Jméno tedy vykládáme jako "Bůh je můj soudce". Přeneseně může také znamenat "moudrý muž".

Domácí podoby: Dan, Danek, Danila, Danielek, Daneš

Za posledních deset let se jeho obliba téměř zdvojnásobila a v současné době jméno užívá cca 58 000 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Sobota 18. května 2024
v tento den má svátek

Nataša Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Timea