Zábavné věštby na sv. Ondřeje, lidové zvyky a pověry

Zábavné věštby na sv. Ondřeje, lidové zvyky a pověry

Váže se k datu: 30. listopadu

Lidová tradice přisuzovala svátku sv. Ondřeje a jeho předvečeru čarovnou moc, platil také za přelomové datum začátku zimy a počátku adventu. Spolu s Velkým pátkem, svátkem Narození sv. Jana Křtitele (24.6.) a Štědrým dnem bývala svátku sv. Ondřeje a svatoondřejské noci přisuzována i velká věštitelská moc.

Lidé dříve přírodu vnímali mnohem citlivěji než dnes. Zemědělci věděli, že jeden z činitelů života voda se na dlouho ztratí pod ledem, a tak chtěli ještě naposledy nahlédnout do nitra země a zeptat se na svůj osud, na budoucnost: na úrodu příštího roku, na lásku a manželství, na život a na smrt. Ondřejova noc byla tedy považována za noc věštby, kdy svobodné dívky a mládenci zkoušeli zjistit, kde na něj čeká partnerské štěstí. Osudové dotazy se kladly i stromům, okolní přírodě a prostředí ve kterém lid žil. Avšak na prvním místě dotazů byly ženské vdavky, neboť sv. Ondřej je patronem nevěst.

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice