Svatopluk

Svatopluk

Váže se k datu: 23. února

Ať žije Svatopluk!

Mužské křestní jméno, které má prastarý slovanský původ. Vytvořilo se spojením slova svet, což znamená "silný", nověji "svatý", a pluk, tedy "branný lid" anebo "pluk". Vykládáme jako velký "vojevůdce" nebo "velký bojovník" či "silný v plucích".

Domácí podoby: Sváťa, Svaťka, Svatíček

U nás ho v současnosti užívá cca 3 500 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání