Radomíra

Radomíra

Váže se k datu: 03. července

Ať žije Radomíra!

Je zastarale Radimíra. Jméno slovanského původu, ženská podoba k Radomír, které vzniklo ze staroslovanského slovesa raděti, čili "starat se" a slova mír, tedy "mír" nebo "svět". Jméno tedy vykládáme jako "žena, která usiluje o mír, pečující o mír" nebo "mírumilovná, ta, která má ráda mír; svět".

Domácí podoby: Ráďa, Radka, Radunka, Raduška.

U nás jméno užívá ca 1 800 žen.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Sobota 18. května 2024
v tento den má svátek

Nataša Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Timea