Dětská kratochvíle I.

Dětská kratochvíle I.

Váže se k datu: 18. září

Dětská kratochvíle I.

Na zahradě víno roste,
děťátka, nuž pěkně proste,
řkouce: starší náš bratříčku,
utrhni nám po hrozníčku!

zdroj: kniha Dětská Kratochvíle, l. p. 1881

Tento článek je exkluzivní obsah pro premiové uživatele

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice