Alban

Alban

Váže se k datu: 01. března

Ať žije Alban!

Křestní jméno latinského původu, která má základ v latinském albus a znamená tedy „bílý“. Jiný výklad se odvolává k názvu italského města Alba Longa (dnešní název Castel Gondolfo), význam by tedy byl "pocházející z Alby". Za příbuzné jméno můžeme považovat jméno Albín

Domácí podoby: Al, Alda, Albík

U nás jméno užívá cca 6 mužů.

Pohlednice k tomuto datu

Sdílejte svoje vzpomínky, zvyky a tradice

Pátek 12. dubna 2024
v tento den má svátek

Julius Pošlete pohlednici s přáním
Dnes mají také svátek Julián Blahopřání